Despre noi

  AsociaţiaApă pentru viaţă este o organizaţie non-profit,apolitică, non-guvernamentală, dedicată acţiunilor caritabile şi sociale şi are drept scop aducă speranţa acolo unde ea nu mai există.

  Înconjuraţi de oameni necăjiţi, săraci, amărâţi, mai puţin înzestraţi de viaţă şi ghidaţi de premisa “Fii schimbarea pe care vrei o vezi în lume!”, considerăm primul pas
către o lume mai bună este ne ajutăm semenii. Acesta este testul OMENIEI, al CARACTERULUI şi al CREDINŢEI.

  Programele pe care le derulăm vin în sprijinul copiilor, adolescenţilor şi adulţilor ce provin din medii defavorizate, lipsiţi de noroc şi atent selecţionaţi, identificaţi de către personalul nostru cât şi la recomandarea altor oameni.

  Prin proiectele noastre îi învăţăm pe beneficiari fie independenţi, şi găsească drumul şi locul în viaţă, îi ajutăm pe copii crească lângă părinţii care adesea
pleacă în străinătate crezând acesta este calea către o viaţă mai bună pentru copii lor, alinăm suferinţă bătrânilor rămaşi singuri şi neajutoraţi.

Misiunea noastră

  Viaţă este foarte importantă şi trebuie ne ajutăm semenii, mai ales pe cei cu o situaţie materială precară, indiferent de rasă, vârstă, religie, titluri, nivel de pregătire sau cultură.

  Principalii beneficiari ai programelor noastre sunt: copii abandonaţi, lipsiţi de dragostea şi căldură părintească, copii care nu au acces la educaţie, familiile plecate la
muncă în străinătate prin reîntregirea acestora, personae cu dizabilităţi, bătrâni rămaşi singuri, familii cu situaţie materială precară, etc.

  Muncă noastră include oferirea de hrană, haine şi ingrijre medicală, de asemenea credem fiecare persoană are dreptul la educaţie şi la o meserie care -l pună în valoare, de aceea oferim programe educaţionale şi de formare profesională persoanelor sărace şi/ sau marginalizate.

  Ajută-i şi Dumnezeu te va răsplăti înzecit!”