Campanii

Programele pe care le derulează AsociaţiaApă pentru viaţăsunt corelate în aşa fel încât la ieşirea din programele noastre, beneficiarii facă faţă propriei vieţi, învăţând se descurce singuri.

Proiecte în curs:

Prevenţie se adresează copiilor ce provin din familiile destrămate, tinerilor care au crescut pe stradă, familiile care au rămas fără locuinţa sau fără niciun mijloc de subzistenţă. Acordăm susţinere materială, hrană, îngrijire medicală şi psihologică.

Reintegrarese adresează copiilor aduşi din stradă, cu scopul de a fi reintegraţi în familiile lor naturale şi în societate. Bucuriile copiilor sunt şi bucuriile noastre şi tristeţile lor sunt şi ale noastre, noi îi indrumam către educaţie şcolară, le acordăm asistenţă medicală, îi consiliem şi recapete încrederea în oameni, le oferim suport material şi respect.

Integrare se adresează tinerilor care au împlinit vârstă majoratului, care nu mai pot fi asistaţi de orfelinate, care au crescut pe străzi sau nu au avut acces laeducaţie.

Da unui om un peste şi îl hrăneşti o zi. Învaţă-l pescuiască şi îl hrăneşti pentru toată viaţă” – pe acelaşi principiu se bazează programul nostru de intergrare a tinerilor în societate, le oferim şansă de a învaţă o meserie, de a-şi dezvoltă abilităţile de lucru, de a-şi găsi un loc de muncă şi un rost în viaţă.

În prezent asociaţia noastră oferă cu ajutorul donaţiilor şi sponsorizărilor, hrană şi sprijin pentru aproximativ:

200 persoane din mediul rural al judeţului Galaţi,
150 persoane nevoiaşe din Bucureşti
38 copii din centrul “Prichindelul”.